Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 


 
Hasan Ferit Alnar

Klasik Türk Müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar 26 Temmuz’da Ankara’da öldü. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğan Alnar müziğe kanun çalarak başladı. Kanun çalmadaki ustalığıyla daha çocuk yaşlarda dikati çeken Alnar 1922-1926 yılları arasında Darü’t-talim-i Musiki’de eğitim gördü, 1926’da on saz semaisi yayınlandı. Sürüdümekte olduğu mimarlık öğrenimini yarım bırakarak 1927’de Viyana’ya gitti. Burada Viyana Müzik Akademisi’nde Josef Marx ile bestecilik, Oswald Kabasta ile orkestra yöneticiliği çalıştı. 1932’de Türkiye’ye döndü ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra şefliği, Belediye Konservatuarı’nda müzik tarihi hocalığı yaptı. 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası) şef olarak atandı ve Ankara’da ilk opera temsilerini hazırladı. 1940’larda adını duyurmaya başlayan Türk beşleri arasında yer alan Alnar, Dr. Ernst Praetorious’un ölümü üzerine 1946’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle 1952’de bu görevden ayrıldı ve Ankara Devlet Konservatuarı’nda hocalık yapmaya başladı. Bir süre Viyana’da kalarak çeşitli orkestraları konuk şef olarak yöneten Alnar, 1964’te tekrar Ankara’ya döndü ve Ankara Devlet Konsevatuarı’ndaki hocalık görevini ölümüne değin sürdürdü. Yapıtlarında klasik Türk müziği bilgisinden büyük ölçüe yaralanan Alnar’ın bu açıdan en çok dikkati çeken yapıtı, 1944-1951 yılları arasında bestelediği Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası İçin Konçerto’dur. İlk kez 1958’de yaylı sazlar dörtlüsü eşliğinde Ferit Alnar tarafından Ankara’da seslendirilen yapıt, daha sonra Cem Mansur yönetimindeki orkestra eşliğinde Ruhi Su tarafından uzunçalara kaydedilmiştir. Bestecinin en çok seslendirilen yapıtları araında 1933’te bestelediği Prelüd ve İki Dans ile 1943’te bestelediği Violonsel Konçertosu sayılabilir. Alnari Türkiye’de çekilen tümüyle renkli ilk film olan Halıcı Kız’ın müziğini de bestelemiş ve kanunla kendisi bestelemiştir. Klasik Türk Müziği alanındaki bestyeleri ise son dönemde sık sık seslendirilmeye başlamış ve kayıtları yayımlanmıştır.