Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  Türkiye'nin Nüfusu 16 Milyonu Aştı

Türkiye'de ikinci genel nüfus sayımı 20 Ekim 1935 Pazar günü yapıldı. 1927'deki ilk nüfus sayımında olduğu gibi, 1935 sayımında da ülkedeki halihazır nüfusu saptamaya yönelik bir sayım tekniği uygulandı. Sayım sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 8.221.248'i kadın, 7.936.770'i erkek olmak üzere 16.158.018 kişi olarak saptandı. Daha önceki nüfus sayımına göre oransal nüfus artışı % 2.1 olarak belirlendi.

Bu sayıma göre kadınlar genel nüfusun % 51'ini, erkekler % 49'unu oluşturuyordu. Bu oran 1927'de erkekler için % 48, kadınlar için % 52 olarak saptanmıştı.

1935 sayımı ülkedeki okur-yazar oranının % 19ç2 olduğunu ortaya koydu. Aynı oran 1927'de % 11 olarak saptanmıştı. Nüfus yoğunluğu 1927'de kilometre kare başına 18 kişiyken, 1935'te 21 kişi oarak belirlendi. Nüfusun iktisadi etkinlik kollarına göre dağılımı ise Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ortaya koyuyordu. Buna göre nüfusun % 79'u tarım, % 7,8'i sanayi, % 12,3'ü ise hizmet sektöründe çalışıyordu. İkince genel nüfus sayımında, bir önceki sayımdan bu yana ülkeye gelen göçmenlerin sayısı da 207.350 olarak saptandı.

Sayım sonuçlarına göre il merkezleri sıralamasında İstanbul, nüfusu en yüksek şehirlerin başında geliyor, onu İzmir, Ankara ve Adana izliyordu.

İl nüfusu sıralamasında da, İstanbul başı çekiyor, onun ardından İzmir, Konya ve Ankara geliyordu. 1927'deki sayımda İstanbul'un nüfusu 699.796 iken, 1935'te 739.171 olarak belirlendi. 1927'de 74.000 olan Ankara'nın nüfusu son sayımda 123.000 olarak saptandı.