Administration

Director:  

Professor Şevket Pamuk

(0 212 359 65 80)

Assistant Directors:

Associate Professor Cengiz Kırlı

  (0 212 359 76 08)  

 

Associate Professor Duygu Köksal

(0 212 359 66 45)

Institute Secretary:

Dilek Tecirli

(0 212 359 73 27 / 359 65 80)

Secretary:

Kadriye Tamtekin

(0 212 359 65 80)

Employee

Leyla Kılıç

(0 212 359 73 25)